Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης

Υφυπουργός Ανάπτυξης

Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης


Η Ελλάδα, καθ’ όλη τη διαχρονική της παρουσία, έχει αδιαμφισβήτητα συμβάλει καθοριστικά στο άνοιγμα δρόμων εμπορίου και οικονομικών συνεργασιών, γενικότερα. Η δράση αυτή του ανήσυχου ελληνικού πνεύματος οδήγησε αναπόφευκτα και σε μία συναρπαστική κοινωνική και πολιτισμική ώσμωση.

Πιστεύουμε πως η 1η Ελληνική Πολυκλαδική Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα, η οποία οργανώνεται με πρωτοβουλία του Επίτιμου Προξενείου της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία, συνεχίζει την παράδοση. Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, η Αποστολή:

  • Προσφέρει ελπιδοφόρα διέξοδο στους Έλληνες επιχειρηματίες προς τη γοργά αναπτυσσόμενη και δεκτική αγορά τόσο της Κένυας όσο και των άλλων χωρών της Ανατολικής Αφρικής.
  • Δημιουργεί πεδίο ανάπτυξης πολλά υποσχόμενων συνεργασιών προς όφελος όλων των συμβαλλόμενων μερών – συνεργασιών και επενδύσεων σε πολλούς και ποικίλους τομείς: από τις σύγχρονες υψηλές τεχνολογίες έως τα αγροτικά προϊόντα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα κατασκευαστικά έργα έως τα ιατροφαρμακευτικά υλικά, την εκπαίδευση και τον ειδικό τουρισμό.
  • Οικοδομεί τις βάσεις για μελλοντική επέκταση των συνεργασιών στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα με χώρες που παραδοσιακά αποδεικνύουν τη θετική τους στάση απέναντι στην Ελλάδα.

‘’Θεωρώ ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και για την έναρξη ενός νέου αμφίδρομου αναπτυξιακού κύκλου μεταξύ Ελλάδας και Κένυας.’’

Αθανάσιος Σκορδάς

Υφυπουργός Ανάπτυξης