Βίκυ Πανταζοπούλου – Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία

vikicvpic

Καλωσορίσατε στην 1η Ελληνική Πολυκλαδική Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα.

Welcome to the 1st Hellenic Multi Sector Investment & Trade Mission to Kenya.

The first investment and trade event that brings together Hellenes and Kenyans businesses, opening new perspectives for the cooperation and economic relations between the two countries.

In a continuously changing and competitive international environment, which is characterized by the innovative outward business orientation, the economic diplomacy is recognized as one of the most important factors in promoting cultural, political and economical cooperation among all the countries of our world.

Within this context, a new era is opening for the extroversion of Hellenes and Kenyan businesses with the Governmental support from both countries and I am glad to see many important companies from Hellas and Kenya to participate in the investment and trade business meetings with a highly recognized international profile and the knowledge of acting beyond the borders of their country.