Γιατί να συμμετέχω

H Κένυα είναι κομβικής σημασίας χώρα στην Ανατολική Αφρική.

Αποτελεί μία αγορά 43 εκατομμυρίων (εκτιμήσεις Ιουλίου 2012), είναι μέλος της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (East Africa Community), βασικό παράγοντα Οικονομικής Ένωσης των Κρατών της περιοχής, με συνολικό πληθυσμό 133 εκατομμύρια, η οποία λειτουργεί κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (χωρίς δασμούς), και έχει ρυθμό ανάπτυξης 7% ετήσια.

Ο στρατηγικός της σχεδιασμός με ορίζοντα 20ετίας (Kenya 2013 – 2030), περιλαμβάνει την υλοποίηση πληθώρας δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ΣΔΙΤ, δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς. Η χώρα είναι ιδιαίτερα ελκυστική για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, προσφέροντας σταθερότητα, ελκυστικό φορολογικό και εργασιακό περιβάλλον, πρόσβαση σε ευέλικτο και δυναμικό τραπεζικό σύστημα, κ.ά.

Η συμμετοχή σας στην 1η Ελληνική Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα θα σας δώσει τη δυνατότητα να:

  • αναζητήσετε επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην καλύτερη χώρα για επενδύσεις και επιχειρηματικότητα στην Υπο-Σαχάρια Αφρική (Snapshot Africa).
  • συναντήσετε αντίστοιχους επιχειρηματίες με τους οποίους θα διερευνήσετε τις δυνατότητες συνεργασίας, joint ventures, κ.λπ.
  • δικτυωθείτε με αντίστοιχους επιχειρηματίες στην Κένυα.
  • να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγορά της Κένυας για τις εξαγωγές σας.