Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες Εξαγωγών: Τι πρέπει να γνωρίζετε για ένταξη επιχείρησης στο Athi River

Οι Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες Εξαγωγών της Κένυας αποτελούν έναν φυσικό χώρο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον οποίο ισχύει ειδικό καθεστώς με φοροαπαλλαγές και μια σειρά άλλων παροχών προς τους επενδυτές και επιχειρηματίες.

Oι Zώνες αυτές, οι οποίες βρίσκονται στην τοποθεσία Athi River, εποπτεύονται και ελέγχονται από την Kενυάτικη Aρχή Eλεύθερων Bιομηχανικών Zωνών Eξαγωγών, η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει τη σχετική αδειοδότηση στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητα εντός των Zωνών αυτών.

Ποιοί μπορούν να λάβουν σχετική άδεια

Σε γενικές γραμμές, άδεια μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους προσανατολίζεται προς τις εξαγωγές καθώς και όσες εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις εντός των Ζωνών αυτών και συγκεκριμένα:

  • Επιχειρήσεις ανάπτυξης κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός των Βιομηχανικών Ζωνών. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι υπεύθυνες, επίσης, για τη φύλαξη, τον εξωραϊσμό και την καθαριότητα των χώρων.
  • Επιχειρήσεις μεταποίησης και επεξεργασίας προϊόντων
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Υπηρεσίες εξαγωγών όπως μεσιτείες, σύμβουλοι επιχειρήσεων
  • Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης όσων εταιρειών δραστηριοποιούνται εντός των Ελεύθερων Ζωνών (εστιατόρια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες, γυμναστήρια, κ.λπ.)

Για να δραστηριοποιηθεί κανείς στις ζώνες αυτές δεν προβλέπεται ελάχιστο επίπεδο επένδυσης ενώ οποιοδήποτε ποσοστό ξένου ή εγχώριου μεριδίου επιτρέπεται.

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στις ζώνες αυτές μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους επί τελωνειακού εδάφους έως 20% της ετήσιας παραγωγής τους έπειτα από έγκριση του Υπουργού Εμπορίου. Οι πωλήσεις επί τελωνειακού εδάφους επιβαρύνονται με καταβολή δασμών ενώ συμμορφώνονται με τους κανόνες διαδικασιών εισαγωγής.

Οι εμπορικές εταιρείες θα πρέπει να εξάγουν το 100% του κύκλου εργασιών τους.

Ποια κίνητρα δίνονται στις επιχειρήσεις

Μία σειρά φορολογικών κινήτρων, απλούστευσης διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας καθώς και όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες παρέχονται από την Κενυάτικη Αρχή Ελευθέρων Βιομηχανικών Ζωνών Εξαγωγών για την προσέλκυση επενδύσεων τόσο από τις εγχώριες όσο και από τις ξένες επιχειρήσεις.

Συνοπτικά, τα κυριότερα κίνητρα που δίνονται είναι απαλλαγή φορολογίας εισοδήματος για 10 χρόνια ενώ για όσο διαρκεί η λειτουργία της επιχείρησης δεν υποχρεούται να καταβάλλει ΦΠΑ και δασμούς.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του EPZA