Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κένυα

 

Η Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κένυα αποτελεί τη Διπλωματική Αρχή της Ελλάδας στην Κένυα και υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέσβυς της χώρας μας στην Κένυα είναι ο Ελευθέριος Κουβαριτάκης.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση: Kimathi str., Nation Tower.7th floor, P.O.Box 30543, 00100 Nairobi, Kenya
Τηλ.: (0025420) 340722 340744
Fax: (0025420) 2216044
Ε-mail: gremb.nai@mfa.gr, Web site: www.mfa.gr/nairobi