Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου & Ανάπτυξης

Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο

Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο έχει ως αποστολή του την προώθηση αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών, πολιτιστικών και τουριστικών σχέσεων κάθε είδους μεταξύ των Αφρικανικών χωρών και της Ελληνικής Δημοκρατίας.  Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

 

Δραστηριότητες

  • Η συγκέντρωση πληροφοριών γύρω από τις εξελίξεις στους εμπορικούς, οικονομικούς, τουριστικούς και πολιτιστικούς τομείς είτε των Αφρικανικών χωρών, είτε της Ελλάδας και η παροχή των πληροφοριών αυτών με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα.
  • Η διοργάνωση συναντήσεων, συμποσίων, συνδιασκέψεων, εμπορικών αποστολών και κάθε είδους επαφών για την εκπλήρωση των σκοπών του.
  • H προώθηση και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη οικονομικών, τουριστικών, πολιτιστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων φορέων, οργανισμών, οργανώσεων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της Ελλάδας και των Αφρικανικών χωρών και η διατήρηση και καλλιέργεια της περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων αυτών.
  • Η διευκόλυνση επιλύσεως διαφορών μεταξύ φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων συμμετεχόντων στις ελληνο-αφρικανικές σχέσεις.
  • Η ανάληψη κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας, η οποία ανταποκρίνεται στην αποστολή του Επιμελητηρίου και εξυπηρετεί τους σκοπούς του Επιμελητηρίου.

Ιστοσελίδα: http://www.helafrican-chamber.gr/