Κενυάτικη Αρχή Ελεύθερων Βιομηχανικών Ζωνών Εξαγωγών

 Κενυάτικη Αρχή Ελεύθερων Βιομηχανικών Ζωνών ΕξαγωγώνΗ Κένυα ξεκίνησε το πρόγραμμα Ελεύθερων Βιομηχανικών Ζωνών Εξαγωγών (Export Processing Zones) το 1990 σαν μέρος του Προγράμματος Ανάπτυξης Εξαγωγών (Export Development Program – EDP), το οποίο στόχευε να μετατρέψει την Οικονομία από εισαγωγική σε εξαγωγική.

Οι Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες Εξαγωγών (Export Processing Zones – EPZ) σχεδιάστηκαν ώστε να ενσωματώσουν την Κένυα στην παγκόσμια τροφοδοτική αλυσίδα και να προσελκύσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στον τομέα των εξαγωγών.

Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνονται οι οικονομικοί στόχοι δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, πολυποικιλότητας και αύξησης των εξαγωγών, αύξησης παραγωγικών επενδύσεων, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των ζωνών και της τοπικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα βοήθησε σημαντικά στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, με τη δημιουργία άνω των 40 Ζωνών, με περίπου 40.000 θέσεις εργασίας και συμμετοχή της τάξης του 10,7% των εθνικών εξαγωγών. Περισσότερο από το 70% της παραγωγής των Ζωνών εξάγεται στις Η.Π.Α.

Οι Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες Εξαγωγών (Export Processing Zones – EPZ) συνεχίζουν να παρέχουν στους επενδυτές προβλέψιμο, ελκυστικό και επαρκή τρόπο λειτουργίας, ώστε να μπορούν να απευθύνουν και να απευθύνονται στις τοπικές αλλά και στις διεθνείς αγορές για αγαθά και υπηρεσίες.

Ελκυστικά κίνητρα όπως, φοροαπαλλαγές, εργονομικό περιβάλλον λειτουργίας, καλές υποδομές και συνεχής υποστήριξη από το προσωπικό της Αρχής Ελεύθερων Βιομηχανικών Ζωνών Εξαγωγών, έχουν σαν αποτέλεσμα 80 εταιρείες από όλο τον Κόσμο να έχουν αποφασίσει να μεταφέρουν την έδρα τους στις Ελεύθερες Βιομηχανικές Ζώνες Εξαγωγών (Export Processing Zones – EPZ) της Κένυας.

Πολλές δε από τις εταιρείες αυτές, πραγματοποίησαν πρόσθετες επενδύσεις και επέκτειναν τις δραστηριότητές τους, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν, την αρχική τους επιτυχία.

Πρόεδρος του Οργανισμού είναι ο κ. Mathenge Wanderi

Ιστοσελίδα: http://www.epzakenya.com/