Ομιλία Α.Ε. Πρέσβη κ. Μιχαήλ Χριστίδη, Υπουργείο Εξωτερικών

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να κατεβάσετε την ομιλία.