Υπουργείο Ανατολικο-Αφρικανικών Υποθέσεων, Εμπορίου & Τουρισμού της Κένυας

emblem of Kenya

 

Το Υπουργείο Ανατολικο-Αφρικανικών Υποθέσεων, Εμπορίου & Τουρισμού της Κένυας συστάθηκε μετά τις εκλογές της 4ης Μαρτίου 2013. Πρόκειται για συνένωση των Υπουργείων Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, Εμπορίου & Τουρισμού. 

Υπουργός είναι η κα Phyllis Chepkosgey Kandie

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου είναι η επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών στόχων όπως αυτοί προβλέπονται στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο Kenya Vision 2030.

Ιστοσελίδα: http://www.trade.go.ke/