Υπουργείο Εξωτερικών – Ελληνική Δημοκρατία

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι υπεύθυνο για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής του Ελληνικού κράτους.

Υπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr