Βίκυ Πανταζοπούλου- Επίτιμος Πρόξενος της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία

vicky-pantazopoulou150

Η 2η Ελληνική Πολυκλαδική Επενδυτική & Επιχειρηματική Αποστολή απευθύνεται σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ενταχθούν, με οργανωμένο τρόπο, σε μία νέα και δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά –πύλη για ολόκληρη την Ανατολική Αφρική, και να αναπτύξουν σταθερές και υγιείς συνεργασίες.

Η Κένυα είναι κομβικής σημασίας χώρα σε ολόκληρη την Ανατολική Αφρική. Ο μακρόπνοος στρατηγικός σχεδιασμός της, με ορίζοντα 20ετίας (Kenya Vision 2030), περιλαμβάνει την υλοποίηση πολλών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς.

Η χώρα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στον τομέα των επενδύσεων, του εμπορίου και των μικτών επιχειρήσεων. Σε αυτό συμβάλλουν το ελκυστικό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, το ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον, το ευέλικτο τραπεζικό σύστημα, η άμεση έγκριση επενδυτικών σχεδίων και η άμεση εκταμίευση πιστώσεων.

 

KARIBUNI-VICKY

 

 

Βίκυ Πανταζοπούλου

Πρόξενος ε.τ. της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία