Δημήτρης Κούρκουλας, Υφυπουργός Εξωτερικών, Ελληνική Δημοκρατία

Kroukoulas Dimitris

Θα ήθελα να χαιρετήσω την Ελληνική Εμπορική Αποστολή στην Κένυα που διοργανώνει το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία με την ενεργό υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Διαβάστε το χαιρετισμό στ’ Αγγλικά: http://trademission.kenyagreece.com/en2014/h-e-mr-dimitrios-kourkoulas-deputy-minister-of-foreign-affairshellenic-republic/