Εθνικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κένυας

kncci-logo

Το Εθνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κένυας (Kenya National Chamber of Commerce and Industry – KNCCI), είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, εθνικής εμβέλειας με πάνω από 100 παραρτήματα και περισσότερα από 10.000 μέλη, μέσω των οποίων παρέχονται οι δραστηριότητες και υπηρεσίες του Επιμελητηρίου στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας και σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η δικαιοδοσία των παραρτημάτων βασίζεται στις προσφάτως ιδρυθείσες Διοικητικές Περιφέρειες και παρέχει κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Το Επιμελητήριο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση, τους κοινωνικούς εταίρους και τους οργανισμούς ανάπτυξης επιχειρήσεων, σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Είναι συνδεδεμένο μέλος (affiliate member) του Διεθνούς Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce and Industry – ICCI), που εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας και ιδρυτικό μέλος του ΠανΑφρικανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Pan African Chambers of Commerce and Industry – PACCI), του Εμπορικού, Βιομηχανικού και Αγροτικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Αφρικής (East African Chamber of Commerce, Industry and Agriculture – EACCIA), του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ανατολικής Αφρικής (East African Business Council – EABC) και του Ομίλου 77 Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (Group of 77 Chambers of Commerce and Industry – G77 CCI), μεταξύ άλλων

Μερικές από τις σπουδαιότερες υπηρεσίες που παρέχει το KNCCI είναι:

  1. Προώθηση Εμπορίου στο Εσωτερικό: το Επιμελητήριο προωθεί το εμπόριο προτείνοντας ευνοϊκές προς τις επιχειρήσεις ρυθμίσεις και αντιδρώντας σε ρυθμίσεις που πιθανόν να προκαλέσουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, το Επιμελητήριο διατηρεί κατάλογο με πλήρη στοιχεία των μελών του ώστε, να διευκολύνονται οι συνεργασίες.
  2. Επιχειρηματικά Forums: τα μέλη συμμετέχουν σε επιχειρηματικά forums, όπου συζητούνται θέματα που αφορούν προβλήματα λειτουργίας, λύσεις και λοιπές διορθωτικές δράσεις.
  3. Πιστοποιητικά Προέλευσης: Αρκετές χώρες προϋποθέτουν ότι ο Κενυάτης εξαγωγέας θα παρέχει πιστοποιητικά προέλευσης των αγαθών που εξάγει από την Κένυα. Το Επιμελητήριο διαθέτει εξουσιοδοτημένους από την Κυβέρνηση λειτουργούς που υπογράφουν τα πιστοποιητικά αυτά.
  4. Το Επιμελητήριο λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής μεταξύ της επιχειρηματικής κοινωνίας και των Εμπορικών Τμημάτων των Πρεσβειών της Κένυας σε όλο τον Κόσμο.

Ιστοσελίδα: http://www.collegeskenya.com/kenyachamber/