ΕΝΕΤ S.A.

enetLogo_GR_small

 

Η ΕΝΕΤ είναι μία κατασκευαστική Εταιρία που μπορεί να παραδώσει ολοκληρωμένα έργα, καλύπτοντας τον βασικό σχεδιασμό, την Διεύθυνση του έργου, την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων στους παρακάτω τομείς :

  • Ενεργειακός Τομέας

Συμπεριλαμβάνει σταθμούς παραγωγής και ειδικώτερα θερμικούς σταθμούς   (λιγνιτικούς, πετρελαικούς και σταθμούς φυσικού αερίου), υδροηλεκτρικούς, και     σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικούς, φωτοβολταικούς, βιομάζας, υβριδικούς με ειδίκευση στην αποθήκευση ενέργειας).

Η αποθήκευση ενέργειας είναι αυξανόμενης σπουδαιότητας διεθνώς.

Είναι απαραίτητη για την σταθεροποίηση δικτύων διανομής και συνιστάται      ιδιαίτερα σε μικρά δίκτυα που συναντώνται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πολλές από τις ανανεώσιμες πηγές (ειδικώτερα η αιολική και φωτοβολταική)           παράγουν διακοπτόμενη-ασυνεχή ενέργεια.

Για να επιτευχθεί μεγάλη διείσδυση αυτών των πηγών ενέργειας στα δίκτυα, απαιτείται αποθήκευση ενέργειας και τότε επιτυγχάνεται αξιοπιστία του δικτύου.

Συνήθεις εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν συστήματα    υδροηλεκτρικών με δυνατότητα άντλησης – αποθήκευσης ή συστήματα          επαναφορτιζόμενων μπαταριών με μετατροπείς συνδιαζόμενα με αιολικά ή/και   φωτοβολταικά πάρκα.

Η ΕΝΕΤ βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης του πρώτου υβριδικου έργου στην        Ευρώπη, στο νησί της Ικαρίας, συνδιάζοντας ένα αιολικό πάρκο με δύο μικρά     υδροηλεκτρικά και σύστημα αποθήκευσης με άντληση.

Η ΕΝΕΤ έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για την κατασκευή υβριδικών σταθμών     σε άλλα νησιά συνδιάζοντας αιολική και φωτοβολταική παραγωγή με αποθήκευση      ενέργειας ( είτε με άντληση ή με την χρήση μπαταριών).

Η ΕΝΕΤ έχει την δυνατότητας να σχεδιάσει και κατασκευάσει παρόμοια έργα,           φτιαγμένα να ταιριάζουν στις συνθήκες συγκεκριμένου δικτύου, καθώς και να         φροντίσει για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους.

  • Έργα υποδομών

Έργα διαχείρισης νερού και αποβλήτων

Κατασκευή έργων με το κλειδί στο χέρι για την επεξεργασία νερού και αποβλήτων για βιομηχανικές (σταθμοί παραγωγής) ή αστικές εφαρμογές.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διοδίων σε αυτοκινητόδρομους   (ηλεκτρονικά, με κάρτες κλπ).

  • Κατασκευή Κτιρίων

Ανάπτυξη/κατασκευή οικιστικών ή/και εμπορικών κτιρίων

Μοντέρα κτίρια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πλήθος ανέσεων.