Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κένυας στη Ρώμη

logo

Η Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ιταλία αποτελεί τη Διπλωματική Αρχή της Κένυας στην Ιταλία με πολλαπλές διαπιστεύσεις στη Ελληνική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Τουρκίας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Κυπριακή Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Μάλτας.

Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ιταλία είναι η Α.Ε. Josephine W. Gaita.

 

Ιστοσελίδα: http://www.embassyofkenya.it/