Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία

logo

Το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία λειτουργεί στη χώρα μας με έδρα την Αθήνα από τον Ιούνιο του 2010.

Επίτιμος Πρόξενος είναι η κα Βίκυ Πανταζοπούλου.

Αποστολή του είναι να επιβλέπει και να προστατεύει την ευημερία των Κενυατών και των Νομικών προσώπων τους που βρίσκονται στην Ελληνική Δημοκρατία καθώς επίσης τις οικονομικές, εμπορικές, τουριστικές, επιχειρηματικές τους  σχέσεις και συμφέροντα.

Στόχοι:

  • Να παρέχει προξενικές υπηρεσίες στους Έλληνες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κένυα ή σε Κενυάτες που διαμένουν στην Ελλάδα.
  • Να προωθεί τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Κένυας και Ελλάδας
  • Να προωθεί και να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα της Κένυας
  • Να προωθεί το Εμπόριο, τον Τουρισμό και τις Επενδύσεις στην Κένυα

Ιστοσελίδα: http://www.kenyagreece.com