Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

ethnosimo-greece-150x150Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας συστάθηκε στις 21/06/2012, μετά τις εθνικές εκλογές.

Υπουργός είναι ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Το Υπουργείο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό της σχετικής νομοθεσίας ενώ παρακολουθεί τα προγράμματα ανάπτυξης ΕΣΠΑ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα: http://www.ypoian.gr/