Υπουργείο Εξωτερικών & Διεθνούς Εμπορίου, Δημοκρατία της Κένυας

logo

Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική της χώρας και το διεθνές εμπόριο.

Ιστοσελίδα: http://www.mfa.go.ke/index.html