Υπουργείο Εξωτερικών – Ελληνική Δημοκρατία

ethnosimo-greece-150x150

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι υπεύθυνο για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής του Ελληνικού κράτους.

Υπουργός Εξωτερικών: Ευάγγελος Βενιζέλος

Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr