Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελληνική Δημοκρατία

Το Επίτιμο Προξενείο λειτουργεί από το 2010 στην Αθήνα. Παρέχει προξενικές υπηρεσίες και προωθεί τις διμερείς σχέσεις σε οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο μέσω στοχευμένων ενεργειών.

Μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Επίτιμου Προξενείου