Τα Δημόσια Έργα στην Κένυα

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κένυας μέσω του Kenya Vision 2030 προβλέπει την υλοποίηση δημόσιων έργων όπως κατασκευή σπιτιών, δρόμων, λιμανιών, κ.λπ.

Υπεύθυνο για την επίβλεψη των κρατικών αυτών επενδύσεων είναι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων.

Το Υπουργείο έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης ολόκληρης της κρατικής περιουσίας στον τομέα των υποδομών, όπως σχολεία, φυλακές, οδικά δίκτυα,πεζογέφυρες, κ.λπ.