Το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου στην Κένυα

 people working in constructin a building

Ο κατασκευαστικός κλάδος της Κένυας αναμένεται να γνωρίσει ραγδαία αύξηση καθώς τόσο η κυβέρνηση της χώρας όσο και ιδιωτικές εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην κατασκευή σπιτιών και υποδομών μεγάλης κλίμακας.

Η θετική πορεία του κλάδου σηματοδοτείται από δύο σημαντικούς παράγοντες:

  • Οι σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές, όπως οδικά δίκτυα, λιμάνια και σιδηρόδρομο, καθιστούν αναγκαίες τις επενδύσεις σε κυβερνητικό επίπεδο για την υλοποίησή τους.
  • Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού έχει οδηγήσει σε παράλληλη αύξηση στην κατασκευή σπιτιών σε πολλά μέρη της χώρας.

Παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, η Κένυα έχει σημειώσει  σημαντική άνοδο στον τομέα των κατασκευών τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κένυας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο τομέας των κατασκευών στη χώρα αυξήθηκε το 2011 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά κατά 10,7%. Τη χρόνια αυτή σημειώθηκαν μαζικές επενδύσεις στην κατασκευή οδικών δικτύων και αυξημένη δραστηριότητα στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων (Real Estate).

Ο τομέας των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 5% του Κενυάτικου ΑΕΠ και απασχολεί περίπου 5 εκ. ανθρώπους.