ATHENS TECHNOLOGY CENTER -ATC

ATC_logo-thumb

H ATC (www.atc.gr) είναι μια διεθνής εταιρεία που προσφέρει καινοτόμες  λύσεις και υπηρεσίες για τον Κυβερνητικό χώρο, των Μέσων Ενημέρωσης, τον Τραπεζικό, την Διανομή και Βιομηχανία καθώς και τον χώρο Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα, την ΕΕ και τη Ρωσία.

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ATC είναι οι συνεχείς επενδύσεις στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, που  επέτρεψε την δημιουργία υψηλής ποιότητας  λύσεων για τους επιχειρηματικούς τομείς που εξυπηρετεί η εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης λειτουργίας της η ATC έχει εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο εταίρο της ΕΕ και μέλος της συντονιστικής επιτροπής της NESSI,  της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής πλατφόρμας για Λογισμικό και Υπηρεσίες, μαζί με την SAP,  IBM,  Nokia Siemens, Thales, France Telecom,  Telecom Italia, ENGINEERING  κ.α. Το 2010 η ATC κατετάγη 6η ανάμεσα στις 20 κορυφαίες ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στρατηγική της εταιρείας είναι να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Βασίζεται στο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της για να διατηρήσει και να αξιοποιήσει την μέχρι τώρα επιτυχημένη της πορεία.

Τι προσφέρει η ATC:

Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης, Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, ειδικές  αλλά και οριζόντιες λύσεις ανοικτού κώδικα για Web & Εφαρμογές Διαχείρισης Περιεχομένου, eLearning, Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Mobile Εφαρμογών.

To Χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της ATC αποτελείται από:

• Newssset Suite:  Το ιδανικό σύστημα για τους Εκδότες και τα πρακτορεία ειδήσεων που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τη ροή εργασίας της συντακτικής τους ομάδας με ένα  μόνο σύστημα για την ταυτόχρονη διανομή του παραχθέντος περιεχομένου μέσω πολλαπλών καναλιών διανομής (έντυπη μορφή, web, mobile, tablets, social media).  Αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει τις λειτουργικές τους δαπάνες. Επωφελούνται από την υποστήριξη που τους  παρέχεται και την ενημέρωση για όλες τις νέες τάσεις και όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα για την οικονομική εκμετάλλευση του ψηφιακού τους περιεχομένου. Οι Οργανισμοί Μέσων Ενημέρωσης έχουν εκτιμήσει τις δυνατότητες που παρέχονται για την ευκολία παρακολούθησης της  συντακτικής ροή εργασίας σε πραγματικό χρόνο και του αυτοματισμού της σελιδοποίησης.

• Financial Oriented Solutions (FOS): Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση που απευθύνεται στο Οικονομικό Τμήμα μιας Τράπεζας που επιθυμεί να βελτιώσει τις διαδικασίες Accounting Banking  σε μια “Ενιαία Εκδοχή της Αληθειας. Αυτοματοποιεί πλήρως Αναφορές και Οικονομικό Έλεγχο  διαχειρίζεται Λειτουργικά αλλά και Πάγια Έξοδα  καθώς επίσης παρακολουθεί την δημιουργία & εφαρμογή του Προϋπολογισμού. Η σουίτα FOS δίνει τη δυνατότητα μείωσης του κόστους ενοποίησης αποτελεσμάτων  και δημιουργίας μιας ενιαίας “πηγής πληροφόρησης” για  ένα τραπεζικό όμιλο . Δεν πρόκειται για ένα  ERP γενικής χρήσης, αλλά για  ERP ειδικά σχεδιασμένο  για τα Ιδρύματα παροχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

• Λύσεις Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου: Μπορούν να βοηθήσουν  στην μεταβολή του τρόπου λειτουργίας ενός Οργανισμού. Η ATC προσφέρει καινοτόμες και προηγμένες λύσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαχείρισης δεξιοτήτων, καθώς επίσης παροχή εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και την κυβέρνηση, διευκολύνοντας την ανάπτυξη του πλέον σημαντικού περιουσιακού τους στοιχείο, του ανθρώπινου δυναμικού τους.

• Εφαρμογές CMS & Web: Είτε υπάρχει ανάγκη δημιουργίας μιας εταιρικής ιστοσελίδας, on-line καταστήματος, Media Portal, mobile εφαρμογής ή διαχείρισης περιεχομένου, το Σύστημα  Διαχείρισης Περιεχομένου της ATC και Δημιουργίας Εφαρμογών Web αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το γρήγορο λανσάρισμα νέων δυναμικών ιστοσελίδων,  την διατήρηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρικής ταυτότητας, αλλά κυρίως για την εύκολη και γρήγορη διαχείριση και διανομή  περιεχομένου ή εγγράφων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

• Εφαρμογές Mobile: Αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες για κινητικότητα στις επιχειρήσεις και την καθημερινή ζωή, η ATCεξειδικεύεται σε τεχνολογίες mobile, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν στους πελάτες της να ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση και τη διαφοροποίηση τους στην αγορά. Οι mobile εφαρμογές της ATC υποστηρίζουν όλες τις γνωστές πλατφόρμες και τεχνολογίες.

Ανάμεσα στους πελάτες της ATC συγκαταλέγονται παγκόσμιοι παίκτες της τεχνολογίας, όπως η OpenBet, Oracle, ATMEL και  Google, κορυφαίες  Επιχειρήσεις, Πρακτορεία Ειδήσεων και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σε διάφορες χώρες της EMEA. Αυτή η γεωγραφική και σε επιμέρους τομείς διαφοροποίηση των πελατών, κατέστησε ικανή την ATC να προσαρμοστεί γρήγορα σε νέα επιχειρησιακά περιβάλλοντα   και την δυνατότητα να εξυπηρετεί διεθνείς πελάτες  αποδοτικά και αποτελεσματικά.